Vi har många duktiga medarbetare. Här möter du några av dem

Jag började på Actemium 2018, men har tidigare arbetat många år på en annan affärsenhet inom koncernen. I samband med att jag började på Actemium förra året påbörjade vi en utvecklingsresa med att stärka vårt varumärke gentemot våra kunder inom industrisegmentet, och för mig personligen var det oerhört lockande! Actemium är en arbetsgivare som är mån om sina medarbetare och främjar utveckling av medarbetare. Vi hjälps åt på alla plan vilket jag personligen tror starkt på, för då blir man större, starkare tillsammans.

Jonas Projektledare

Idag arbetar jag som affärsenhetschef, men jag har en lång karriärbana inom Actemium där jag haft roller som elektriker, konstruktör och projektledare tidigare. Mitt arbete är oerhört varierande och jag känner att det finns utrymme att prova nya vägar och samspela med teknikens utveckling. Inom Actemium och Vinci Energies har vi ett stort nätverk med kompetens som vi kan använda över enhetsgränserna, det leder också till att vi vågar testa nytt och vi hjälper varandra. Som chef lägger man strategier för sin enhet, gör budget etc, men min viktigaste arbetsuppgift som jag ser det är att motivera och inspirera våra medarbetare, genom dem får vi en välfungerande verksamhet och nöjda kunder!

Marcus Affärsenhetschef

Efter att ha jobbat i helt andra branscher i mitt tidigare yrkesliv började jag för ca 10 år sedan på Actemium Instrumentation. Ett byte jag inte har ångrat! Mitt arbete är varierat då vi jobbar mot olika kunder och vi hjälper dem med hela processen från montage till att installera utrustning i kontrollrummet. För mig är det också stimulerande att se hela kedjan av vad vi jobbar med. Jag trivs på Actemium för den positiva stämning vi har, där vi jobbar tillsammans och stöttar varandra. Jag känner att jag blir lyssnad på, får påverka och vara delaktig i planering och utförande av vårt arbete!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor